Vlasta Peterková

herečka


ROLE

Michael Mc Keever: Hvězdné manýry

Hvězdné manýry

Paní Everett P.Osgoodová, členka a předsedkyně hnutí Ženy z Palm Beach za vlast
Blažek - Podskalský - Illín - Hála: Světáci

Světáci

Trčková

Divadelní společnost Háta

Pavla Vojáčková a Vlasta Peterková v komedii Hvězdné manýry, foto: Pavel Průcha
Martin Zounar, Vlasta Peterková a Lukáš Vaculík v komedii Hvězdné manýry, foto: Pavel Průcha
Mahulena Bočanová, Olga "Háta" Želenská, Monika Absolonová a Vlasta Peterková v komedii Světáci, foto: Pavel Průcha
Vlasta Žehrová, Vlasta Peterková a Ivana Andrlová v komedii Světáci, foto: Pavel Průcha
Vlasta Peterková a Ivana Andrlová v komedii Světáci, foto: Pavel Průcha
Aleš Háma, Dalibor Gondík, Filip Tomsa a Vlasta Peterková v komedii Světáci, foto: Pavel Průcha